LRF atbilde par protestu sakarā ar LČ regbijā 7 2. posma notikumiem

  • June 21, 2018

Miesnieki ir saņēmuši Latvian Rugby Federation atbildi uz turnīra laikā iesniegto 3 klubu parakstīto iesniegumu, kurā, kā jau ierasts, no federācijas puses tiek uzsākts “futbols” un kurā atbildēts, ka nespēj noteikts, kuri normatīvo aktu pārkāpumi tika veikti. Atveram www.likumi.lv:

1) Sporta likums. 3.pants. Sporta jomā ievērojamie pamatprincipi.
Sporta jomā ievērojami šādi pamatprincipi:
1) vienlīdzības princips, kas paredz, ka ikvienam ir tiesības nodarboties ar sportu;
2) godīgas spēles princips, kas noteic, ka sporta izglītojošajā, organizatoriskajā un pārvaldības darbā jārūpējas par olimpisko ideālu un ētikas principu ievērošanu, kā arī jācīnās pret negodīgumu un dopinga lietošanu sportā, pret fizisku un morālu rupjību;
3) drošības princips, kas paredz, ka sporta pasākumi noris drošā vidē un tos organizē un vada kvalificēti sporta darbinieki.

15.1 pants. Manipulācijas ar sporta sacensībām
(1) Manipulācijas ar sporta sacensībām (turpmāk — manipulācijas) ir jebkāda darbība, kas vērsta uz sporta sacensību gaitas vai rezultāta neparedzamības pārkāpšanu.
(2) Manipulācijas ir aizliegtas.
(3) Sportistiem, sporta organizācijām, sporta darbiniekiem un sporta speciālistiem ir pienākums veikt visas manipulāciju novēršanai nepieciešamās darbības.

2) Krimināllikums. 212.1 pants. Manipulācijas ar sporta sacensībām
(1) Par manipulācijām ar sporta organizācijas rīkotām sporta sacensībām —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.
(2) Par šā panta pirmajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās saistītas ar materiālu vērtību, mantiska vai citāda rakstura labumu pieņemšanu, nodošanu vai piedāvāšanu, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.
(3) Par šā panta otrajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, ja tas izdarīts lielā apmērā vai ja to izdarījusi organizēta grupa, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.

3) World Rugby. Anti Corruption.
6.3.2 Corruption related to Fixing
No Connected Person shall:
1. Fix and/or Attempt to Fix.
2. Or shall Attempt, directly or indirectly, to solicit, offer, induce, entice, instruct, persuade, encourage, agree, give, pay for, receive and/or facilitate a Benefit to Fix and/or Benefit to Attempt to Fix.
3. For Benefit fail to perform to the best of his abilities (including in the future) in relation to an Event(s) including any aspect thereof.
4. Solicit, offer, induce, entice, instruct, persuade and/or encourage another Connected Person to fail to perform to the best of their abilities in relation to an Event(s).

Ļoti ceram, ka ar šiem 3 punktiem pietiks, kas ir atrodami 10 minūšu laikā, bet, protams, ir iespējams arī sniegt vairākus citus.
Turklāt vēlamies Regbija klubs Livonia norādīt, ka jūs ejat pretrunā ar sevi, jo majas lapā ir atrodams raksts, kas tieši apliecina veiktās manipulācijas.
P.S. Lapas kopija ir saglabāta kā arī iepazīstināti atbildīgie.

Dalīties!